Hongzhi Electronics Co., Ltd. 
Addr:4/F,NO.6 Pujiang Road, Longhu, Shantou, Guangdong, China
Tel :86-754-88831426(12 lines) 0754-88857406   0754-88854060
Fax :86-754-88888417 /  0754-88784178
VARISTOR
Mobilephone:013923676782
E-mail:xi@hongzhi.net
CAPACITOR
Mobilephone:013802710586 
E-mail:hongzhi@hongzhi.net 
hongzhi@globalsources.com